Seura

Vesilahden Ylämäen Metsästysseuran perustettiin 10.5.1914. Vuonna 2014 vietimme siis 100 vuotis juhliamme. Alkuperäiseltä nimeltään seura oli Rautatieläisten metsästysseura. Seuran alkutaipaleelta ei ole juurikaan tietoa säilynyt. Hieman myöhemmin seura päätettiin rekisteröidä ja kokous asiasta pidettiin 29.12.1938. Samalla otettiin käyttöön seuran nykyinen nimi. Rekisteröintipaperit jätettiin kokouksen päätöksellä 30.3.1939 ja oikeusministeriön rekisteröimisosasto hyväksyi ne 25.8.1939. Tästäkin tapahtuneesta on kulunut jo yli 75 vuotta.

Vuokrattavan maan määrä vaihtelee 5000 - 6000 hehtaarin välillä. Metsästysmaat sijaitsevat pääasiassa itäpuolella Vesilahtea ja osittain myös Viialan puolella.

Metsästysseurojen vastuulla on, ettei riistakanta riistäydy käsistä. Vesilahdessa on äärimmäisen tärkeää pitää huolta, että muun muassa peurakanta ei pääse liian suureksi. Tämä onkin muokannut seuran toimintaa ja painottanut metsästystä vahvasti sorkkaeläin voittoiseksi.


Tärkeätä Vesilahden Ylämäen metsästysseura ry:lle on pitää metsästysmaiden vuokraajat tyytyväisinä.

Maidensa metsästysoikeuden seuralle vuokranneita maanomistajia on noin 200 !