Toiminta

Vesilahdessa metsästetään peurojen lisäksi hirviä ja ilveksiä. Meillä on myös aktiivinen pienriista metsästyskulttuuri. Pääosin metsästettävä pienriista koostuu sorsista, jäniksistä ja pienpetoja.

Metsästyksen lisäksi pidämme aktiivisesti talkoita seuran majalla ja riistavarastolla.

Järjestämme jäsenille mahdollisuuksia ampumataidon kehittämiseen ympäristön ampumaradoilla.

Talvikaudella meillä on viikottainen ampumavuoro Harjulassa, seuran omistamalla ilmahirviradalla.
Ylämäen Metsästysseurassa on nykyisin noin 160 jäsentä, jäsenmaksun maksavia jäseniä noin 120 ja aktiivimetsästäjiä vuodesta riippuen 80 - 90.