Tilat

Seura on vuosien saatossa hankkinut toimintansa helpottamiseksi erilaisia tiloja. Tontit on ostettu seuran omistukseen ja rakennukset rakennettu jäsenten talkootyönä.

Tästä valtavasta työstä voivat seuran jäsenet nauttia sekä kokous- että virkistystoiminnassa.

Tärkeä etappi on ollut myös Riistavaraston rakentaminen. Riistavarasto tuo lihan käsittelyn vastaamaan koko ajan paremmin nykyisiä, kasvavia, laatu- ja fygieniavaatimuksia. Riistavarasto onkin jatkuvan kehittämisen kohteena.