Taukopaikat

Seura on rakentanut muutamia taukopaikkoja tulentekomahdollisuuksineen helpottamaan hirvi- ja peurajahteja. Ja toimivathan ne mukavana lehvähdyspaikkana myös pienriistaa etsittäessä. Paikat on valittu siten että alueiden laidalta ei ole tarvetta lähteä pitämään taukoa Riistavarastolle.

Taukopaikat sijaitsevat maanomistajien mailla ! Joten suuri kiitos heille luvasta rakentaa levähdyspaikka.