SRVA eli suurriistan virka-apu

SRVA eli Suurriistavirka-apu toiminta ei ole metsästystä vaan poliisin pyytämään virka-apua loukkaantuneiden tai muuten vahingoittuneiden eläinten jäljittämiseen tai häirikköeläinten karkoittamiseen. Tyypillisimpiä virka-apu tehtäviä alueellamme ovat liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden hirvien ja peurojen etsintä ja lopettaminen.

Toimintaa johtaa aina poliisi !

Lempäälän riistanhoitoyhdistys on tehnyt poliisin kanssa sopimiksen virka-avun antamisesta ja Ylämäen Metsästysseura vastaa oman alueensa osalta sopimuksen toteuttamisesta.

Seuran SRVA yhteyshenkilönä toimii Arto Lepola puh: 040 0130677