Metsästys

Metsästysseurojen vastuulla on, ettei riistakanta riistäydy käsistä. Vaikka metsästys onkin seuran jäsenille vapaa-ajan harrastus, liittyy siihen myös velvoite huolehtia riistakannoista ja riistaeläinten sopivasta määrästä alueillaan. Selkeimmin tämä velvoite on viime vuosina näkynyt peurakantojen osalta. Lupamääriä on muutaman viimevuoden aikana kasvatettu entisestää ja metsästystä keskitetty ongelmallisimmille alueille. Kannan kasvua on saatu leikattua ja nyt keskitytään kannan pienentämiseen kestävälle tasolle.

Vesilahdessa on jatkossakin tärkeää pitää huolta, että hirvi- ja peurakanta ei pääse kasvamaan ylisuureksi.

Seuran metsästyksenjohtaja: Tero Höyssä

Puh: 045 3227270

Sorkkaeläimet

Hirvimetsällä, seuran jäsenistä, käy n. 40 henkilöä.

Peurametsällä puolestaan n. 90 henkilöä.

Osallistuja määrät vaihtelevat hieman vuosittain.

Riistalinnut

Metsäkanalintujen kannat ovat seuran alueella varsin niukat. Niiden metsästys ei ole kovin laajaa seuran jäsentan keskuudessa.

Pienriista

Pienriistasta metsästys on keskittynyt jäniseläimiin ja varsinkin rusakkoon. Sen kanta onkin alueellamme varsin vahva ja kestää hyvin metsästystä.

Pienpedot

Pienpetokantoja pidetään kurissa tehokkaalla metsästyksellä. Varsinkin Supikoiran kohdalla tämä ehdottoman tärkeää, jotta voidaan jatkossa turvata alueen lintukannat ! Pienpetojen metsästyksessä teemme hyvin paljon yhteistyötä naapuriseurojen kanssa !